• CoSense™ 

  Иновативна, оригинална програма за Coaching со напредни методи и мултидисциплинарен пристап за едукација и мотивација за личен развој, преку методи на комбинирање на coaching со физиотерапија, креативност и уметност, како и преку вклучување на сеанси со музика. Препознатлива, но и несекојдневна во светски рамки ќе биде наменета првенствено за лица со попреченост и членовите на нивната заедница, но и на пошироката јавност. CoSense™ ќе понуди програмски методи за работа и со приватни компании, односно соодветни нивни оддели кои работат во
  директен контакт со странки, компании кои ќе сакаат да инвестираат во човечкиот капитал на компанијата, но ќе биде понудена и на државни институции, здравствени установи, образовни установи, социјални центри.
  Innovative, Original,  Multidisciplinary Program for Coaching! Education and Motivation, Gaining Skills for Personal Development and Lifestyle via combined methods concluding of physiotherapy, creative – art activities, as well as by including music seances. Well recognized but unfortunately almost non-exsiting in the region, continent and the program will be addressed mainly to people with disabilities, their closest community members, as well as to the public, including individuals or social groups.
  CoSense™ program will be also offered to private companies, that has department and members of teams working on improving human resources policies, but will be offered also to public, govermental, health, educational institutions and social centres.

  Social profiles

1 Comment

 1. Jasminka Namiceva says: October 2, 2019 at 9:38 pmReply

  Bravo Gere!! Za se ja imash mojata podrska.

Leave a reply.