• EdiStraw

    Eдистрав (edistraw) е компанија која произведува биоразградливи цевки за пиење коишто се јадат. Цевките се со различни вкусови, бои и големини. Приходите доаѓаат преку продажба на цевките, но и платени реклами на самите пакувања на цевките. Нашата мисија е целосно да ја замениме употребата на пластични цевки за пиење за една употреба.
    Edistraw is a company that produces edible, biodegradable drinking straws. The edistraws come with different tastes, colors, and sizes. Our main revenue stream is the selling of the straws, and a minor one is paid advertisements on our edistraws’ wrappings. Our mission is to completely replace the usage of single-use plastic straws.

    Social profiles

Leave a reply.