• Druzenje Bez Granici

  Целта на проектот Дружење без граници е отворање на дневен центар за ученици со посебни образовни потреби од основните и средните училишта од Скопје. Центарот ќе работи во попладневните часови кога учениците ќе доаѓаат да се дружат, забавуваат и да научат нешто ново преку активности како: цртање, боење, тимски игри, изработка на производи, учење на јазици, култури и сл. Овој центар ќе придонесе за социјализација, инклузија и чувство на еднаквост на учениците со посебни образовни потреби. Секој ученик ќе биде добредојден без разлика на возраст, пол и вид на посебните потреби. Во центарот ќе волонтираат ученици (средношколци) кои во соработка со дефектолог ќе ги организираат активностите во центарот.

  The goal of the Limitless friendship project is to open a daily center for students with special educational needs from primary and secondary schools in Skopje. The center will work in the afternoon hours, when students come to socialize, have fun and learn something new through activities such as drawing, coloring, team games, product making, language learning, cultures and so on. This center will contribute to the socialization, inclusion and a sense of equality for students with special educational
  needs. Every student will be welcomed regardless of age, gender and type of special needs. In the center, students (high school students) will volunteer, who in cooperation with the special educator will organize the activities in the center.

  Social profiles

4 Comments

 1. Ljupka Ristova Cvetkovska says: September 17, 2019 at 8:57 pmReply

  Придонесете со вашиот глас и овозможете подобро образование на лицата со посебно потреби.

 2. Ljupka Ristova Cvetkovska says: September 17, 2019 at 8:59 pmReply

  Придонесете со вашиот глас и овозможете подобро образование на лицата со посебни потреби.

 3. Бисера Бијелиќ says: September 17, 2019 at 10:56 pmReply

  Одличен проект.

 4. Hristina Nelkovska says: September 18, 2019 at 6:57 pmReply

  Bravo!

Leave a reply.