Navigation

Награда за социјално претприемништво 2021

Наградата за социјално претприемништво е натпревар и едукативна програма за поддршка на претприемачки идеи меѓу младите кои имаат потенцијал да се развијат и да се имплементираат како иновативни решенија за глобалните проблеми. Нашата мисија со наградата е да се зголеми интересот меѓу младите за социјалното претприемништво и преку него тие да ги спознаат можностите за развојот на сопствената кариера.


Партнери


Институционален Покровител


Поддржувачи

Almost there

You need to register in order to submit your bulletin & vote.

× close